PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

Det norske institutt i Roma ble grunnlagt av den legendariske professor H.P. L`orange i 1959. Instituttet er en del av Universitetet i Oslo, det historisk - filosofiske fakultetet. Det har siden grunnleggelsen vært et senter for forskning og undervisning. Utfra tanken om at det er bedre å se "Norge fra Europa enn Europa fra Norge" (Ingvald Undset), har Roma instituttet vært sete for studier i arkiologi og kunsthistorie, og en "kulturambassade" for Norge med enestående beliggenhet på høyden Gianicolo, ovenfor bydelen Trastevere.
Gjennom sine undervisningstilbud, forskningsprosjekter og sin bibliotektjeneste tjener Instituttet som brohode til Italia og Middelhavsområdets arkeologi, kunst- og kulturtradisjon for hjemlige fagmiljøer. Instituttet henvender seg i første rekke til kunsthistorikere og klassiske arkeologer, men også til studenter og forskere fra andre fagområder med særlig interesse for og tilknytning til Middelhavsområdets kultur. Forskningen drives fortrinnsvis individuelt, men også i form av instituttprosjekter, alene, eller i samarbeid med andre institusjoner i Italia og Norge. Undervisningen gis til beboerne på instituttet og til tilreisende grupper. Mottagelser på Instituttet vil kunne inngå i besøkene i verdensbyen.

For mer informasjon om Det norske Instituttet i Roma klikk her.

Det Norske Intstitutts bygning på Gianicolo

Kontaktinformasjon

Adresse: Viale XXX Aprile 33.  I-00153 ROMA.
Telefon: +39 06 58 39 10 07
Fax: +39 06 58 80 604

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006