PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

VEIENE FRA ROMA - EN PROSJEKTBESKRIVELSE

Med utgangspunkt i Roma tilbys et reiseprogram i form av korte studie- og opplevelsesreiser både til Den evige stad og til andre europeiske hovedsteder. Temaet er arkitektur, bykultur og kunst betraktet som visuelle uttrykk for skiftende ideer og samfunn gjennom mer enn 2000 år.

ARVEN FRA ROMA

I Roma møter vi vår felles arv og selve kimen til den europeiske kultur med livskraft helt frem til vår egen tid. Årsaken er antikken som med sitt Imperium spredte seg over hele kontinentet og la etter seg former og tankegods som ble videreutviklet og fortolket i de mange århundrene etterpå. Det gjelder språket som latinen, religionen og kristendommen, lovverket og "Lex Romana". Og for politikken er det nok å nevne "det nye Roma", USA som kaller sitt parlament for Kapitol, politikerne senatorer og bruker keiserørnen i riksemblemet. Men ikke minst gjelder det byer, bygninger og billedkunst slik vi kjenner det igjen fra overalt i Europa. I Oslo møter vi denne arven langs Karl Johansgates fasadeløp, i Universitetets søyler og under kinokuppelen på Colosseum. Det samme gjelder for det nye Bislettstadion som har aner i antikkens arenaer og den moderne Mortensrud kirke som har røtter i keisertidens basilikaer.
Tilsvarende gjelder for alle andre norske byer, men også kjente europeiske hovedsteder som vil kunne være mål for reiser slik som Firenze, St. Petersburg, Paris, Praha, Barcelona, og København m. fl. Overalt gjenkjennes impulsene fra Roma som nasjonale tolkninger av et felles opphav.
Med dette som utgangspunkt skal stedene besøkes og kommenteres. Med større kunnskap om sammenhengene som knytter oss til historien, får vi også bedre forståelse for hvorfor omgivelsene ser ut som de gjør, og dermed bakgrunnen for egen identitet.

MÅLGRUPPER

Målgruppene er norsk allmennhet og organisasjoner innen nærings- og kulturliv, politikk og offentlig forvaltning. Hensikten er å gi en inspirert og levende fremstilling av vår kulturs røtter som korte dannelsesreiser i hvor "ideene kommer fra". For byggrelatert næringsliv vil besøkene kunne ha betydning som etterutdannelse. For andre vil temaene kunne spisses mot eget arbeidsfelt, for det meste har sin kulturbakgrunn i arven fra Roma.

FAGANSVARLIG

Thomas Thiis-Evensen er fagansvarlig for "Veiene fra Roma". Han er professor dr. philos. i arkitekturteori- og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og er ansett som en svært inspirerende formidler av arkitektur og kunst . Han har i en årrekke skrevet og foredratt i aviser, radio og TV.  Sammen med Thiis-Evensen vil også andre forelesere bli trukket inn avhengig av temaene.

PRESSE OG OMTALE

Artikkel av Arnt Stefansen i Norwegian inflight magazine nr. 5 2007 (PDF dokuement)

Omtale i Aftenposten 02.12.2006

Omtale i Bergens Tidende 19.10.2006 (PDF dokument)

Omtale i Aftenposten 25.03.2006

Omtale i Morgenbladet 16.12.2005


Fra Via Appia Antica

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006