PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

ROMA OG IBSENS DIKTNING...

Roma har gjennom tidene vært målet for nordiske diktere som H.C. Andersen, Undset, Bjørnson og Ibsen. Temaet er særlig Ibsen og besøk til steder og viktige kunstverk som Ibsen kan ha sett, men også selv refererer til i brev og diktning. Spesielt i møte med den romerske antikken og barokken gjenkjennes mange av de samme grunntrekkene som i Ibsens egne verk og som han satt i en norsk sammenheng: individualitet, lidenskap og bevegelse.

Særlig for interesserte innen litteratur, forlagsvirksomhet og forfattere m.fl.

Tilbake

Moses av Michelangelo fra S. Pietro in Vincoli


Ibsen som ung

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006