PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

GJESTEFORELESERE

JANNE MATLARY

Professor dr.philos. i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, med fagfelt innenfor EU, sikkerhetspolitikk og transatlantisk politikk. Omfattende internasjonal, så vel som nasjonal akademisk og politisk virksomhet. Statssekretær i Utenriksdepartementet i årene 1997-2000. Matlary er utenrikspolitisk spaltist i Aftenposten, medlem av MandagMorgens redaksjon, og leder for KrFs utenrikspolitiske utvalg, styremedlem i IESE Barcelona, som er rangert som en av de beste business schools i verden. I tillegg til dette er hun utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein og medlem av to av pavens råd i Vatikanet.

VIGDIS YSTAD 

P
rofessor dr. philos. i nordisk litteratur ved Univeristetet i Oslo hvor hun også har vært universitetslektor og dosent. Fagområder innen nordisk lyrikk, romantikk, ekspresjonisme/modernisme, nordisk dramatikk, edisjonsfilologi og Henrik Ibsens forfatterskap. Vigdis Ystad har utgitt en rekke publikasjoner og artikler i norske og internasjonale bøker og tidsskrifter. Siden 1998 har hun jobbet som prosjektleder og ansvarlig redaktør for "Henrik Ibsens skrifter", den nye historisk-kritiske utgaven av Henrik Ibsens skrifter, der de fire første bindene (av i alt 16) allerede er utgitt . Bokutgaven skal etter planen være fullført i løpet av 2009. Samtidig vil det bli publisert en elektronisk, søkbar utgave med fri adgang over Internett.

KJELL ARILD POLLESTAD

Pater Kjell Arild Pollestad er forfatter og katolsk prest av dominikanerordenen. Pollestad har bodd 6 år i Toulouse og Roma, der han studerte katolsk teologi og gamle, orientalske språk. Pater Pollestad er en flittig bidragsyter til dagspressen og NRK, og har skrevet en rekke bøker, som alle er blitt store salgssuksesser. Pater Pollestad ble tildelt Cappelenprisen i 1990.

HENRY NOTAKER

Cand. philol. i litteratur med 30 års fartstid i NRK hvor han har jobbet med samfunnsreportasje, utenrikspolitikk og kulturspørsmål. Notaker var NRKs utenriksreporter i Paris i årene 1976-1979, og dekket også som utenriksreporter Spania, Italia og Portugal, Sentral America, Polen og Irak. Forfatter av en rekke bøker, blant annet flere kulturhistoriske bøker om mat, men også lærebøker i samfunnslære, historie og religion. Foruten å skrive kulturhistoriske bøker, har han forelest om samme tema ved universiteter i Norge, Frankrike og Italia.

RAINER STANGE

Professor i landskapsarkitektur på det nye Instituttet for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Stange er utdannet ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås og på École Nationale Supèrieure du Paysage i Versailles. Han var tidligere ansatt i Bureau du Paysage i Paris og i Snøhetta AS. Som prosjekteringsleder var han dette kontorets ansvarlige for prosjekteringen av Karl Johans gate og Stortings plass m.fl. i forbindelse med opprustingen av Oslo Sentrum fra 2003 til åpning den 7. juni 2005, i regi av Hovedstadsaksjonen. Han er kjent gjennom en rekke forelesninger, foredrag, befaringer og studieturer i inn- og utland. Stange er nå partner i landskapsfirmaet "Dronninga landskap A/S, som har vunnet oppgaven med å tegne nye Carl Berners plass; et av de største byformingsprosjektene i Norge.”

BERNT HAGTVET

Professor i statsvitenskap ved Univeristetet i Oslo. Han studerte ved Yale University, og var forskningsleder og forskningssjef ved Chr. Michelsens Institutt fra 1983 til 1994, før han ble ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hagtvet er spesielt opptatt av europeisk politikk, ekstrembevegelsers historie og sosiologi, og politisk teori. Innen politisk teori har han særlig konsentrert seg om demokrati- og menneskerettighetsstudier. Hagtvet har inntatt en markant humanistisk posisjon i samfunnsdebatten. I 1999 laget han radioserien Humanisme i Norden, og var blant stifterne av Humanistiske sosialdemokrater i 2006.

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006