PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

"VEIENE FRA ROMA" OG STUDIETURENES INNHOLD

Alle studieturene til Roma inneholder noen faste kjernemonumenter som illustrerer byens hovedfaser fra antikken, via middelalderen frem til renessanse, barokk og 1800 tallet / vår tid. Både bygninger, bykultur og kunst vil bli betraktet som bilder på allmennmenneskelige og samfunnbestemte idéer.     

Tilsvarende vil grunnspørsmålene være den betydningen denne arkitektur- og kunstutviklingen har hatt for Europa og Norge, også i moderne tid. Disse temaene vil kunne følges opp med reiser til andre europeiske hovedsteder for å vise hvor "veiene" har gått og hvordan arven er blitt videretolket.

I Roma vil kjernemonumentene bli supplert med bygninger og steder som tilpasses studiegruppenes fag og interesser. Det samme vil prege vinklingene på  presentasjonene av alle monumentene som besøkes , man skal "kjenne seg igjen" og kunne se sine faglige ståsted i en større sammenheng.

Studieturene det første året er påmeldt med deltagere fra forskjellige grupper innen kultur og næringsliv. Med denne bakgrunnen er det utviklet forskjellige betraktningsmåter av Romas monumenter.  Disse vil kunne  festes til bestemte tematurer tilpasset spesielle fag- og interessegrupper.

Kurstemaer:

Klikk på pilen for å lese mer om de enkelte kursene.

Roma og samtidsarkitekturen

Les mer

Romas landskaper

Les mer

Romersk inspirasjon

Les mer

Roma og maktens språk i arkitektur og kunst

Les mer

Roma og arven

Les mer

Roma og symbolenes investering

Les mer

Romas monumenter og det humanistiske aspekt

Les mer

Roma og pedagogikken

Les mer

Roma og Ibsens diktning

Les mer

Eksempel på kursprogram I:  Ibsen

Les mer

Eksempel på kursprogram II : Roma og maktens språk

Les mer

NB: Veiene fra Roma tar forbehold om endringer i temaer og programmer. Menyen vil utvidet med nye temaer etterhvert, og nye beskrivelser vil da bli lagt ut på sidene. For å få fullstendige kursprogrammer tilsendt, ta kontakt med sekretariatet.


Parti fra Forum Romanum

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006