PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

Romas landskaper:

I Roma er landskapet tilstede både som byrom og natur. Romas parker viser hvordan naturen gjennom kulturhistorien er blitt "temmet" i brå kuperinger, stramme alléer, parseller og fontener. Men også i arkitekturen  gjentas naturformene i kaskadeaktige trappeløp, bølgende fasader og toppede plasseringer. Også taklandskapene er en del av totaliteten der strategiske kupler og belvederer peiles inn som deler av panoramaet fra trange plassrom og vidstrakte parkanlegg.      

 (Særlig for interesserte innen landskapsarkitektur, hagevirksomhet og bygg og anlegg)tilbake

Scala di Spagna


Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006