PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

Roma og maktens språk i arkitektur og kunst

Byforming, arkitektur og kunst har i historien alltid vært en del av ideologier og makters ønske om å påvirke. I særdeleshet er dette lesbart i Roma som har vært hovedsete for Imperiet i antikken, for Kirken i middelalderen, renessansen og barokken og for Nasjonalstaten etter 1870. Ikke minst gjelder det hvordan de visuelle omgivelsene bevisst er brukt for å synliggjøre idéer og verdier, og har derfor gitt føringer for påvirkningsstrategier helt frem til vår tid. Slik sett er Romas arkitektur "ord i stein" der hensikten med reisen både er å "lese" dette språket og få innføring i det ideologiske bakgrunnsstoffet. Med en slik kunnskap vil man kunne få en innledende forståelse for Romas betydning, også for Norges kulturarv.

(Særlig for interesserte innen politikk, reklame, media og samfunnsstoff)

tilbake

Vittorio Emmanuele-monumentet

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006