PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

EKSEMPEL PÅ KURSPROGRAM

Roma og maktens språk i arkitektur og kunst

Onsdag:

Roma og det kosmiske verdensbilde
Etter innsjekk møtes vi på hotellet til korte foredrag om temaet "makt og uttrykk". Roma er den byen i Europa som tydeligst synliggjør maktens mange ansikter, og som viser at propaganda er en nødvendighet ikke bare for religiøse krefter, men like mye i politikken, økonomien og kulturen. Byens betydning er gjennom århundrene banket inn i portretter, fasader og byrom og kan leses som fortellinger om idéenes behov for overtalelse og utbredelse. Deretter er det avgang til Pantheon. "Alle guders tempel" fra keiser Hadrians tid er selve symbolet på romertidens selvforståelse og deres syn på Imperiet som et speil av kosmos. Her inne på det krumme gulvet som avbilder jordkloden, satt keiseren til doms omgitt av gudestatuer og overhvelvet av en mektig kuppel som synliggjorde himmelen med stjernene i krets om solskiven i midten. Felles middag på et lokalt stamsted.

Torsdag :

Imperiets politiske verdensbilde
Avgang fra hotellet til Kapitolhøyden som var de gamle romernes gudehøyde og målet for triumftogene gjennom byen opp til Jupitertempelet på toppen. Forum Romanum var i antikken samlingsstedet for politikk, handel og dagligliv. Her ligger folkets talerstol, Senatet, triumfbuene og æres-monumentene og i enden av det dype ruinområdet ruver Colosseum som en krum oval om blodarenaen i midten. Her lot romerne seg underholde av dyrekamper, gladiatorslag og kristendrap og på klare dager kunne man høre brølene fra Colosseum flere mil utenfor hovedstaden. Kapitol, Forum og Colosseum risser opp livssporene i det antikke samfunnet, men gjentar også fundamentene til enhver sivilisasjon som er religionen, statsstyringen og folkets tilfredshet. Kl 1800 til kl 1930 er det mottagelse på Det norske institutt i Roma, Viale xxx Aprile 33. Deretter fellesmiddag i Trastevere.

Fredag:

Kirkens universelle verdensbilde
Avgang fra hotellet til Piazza Navona med flodfontenen av Bernini, et av verdenskunstens mest sublime uttrykk for religiøs propaganda. Deretter starter vi pilegrimsferden til Peterskirken langs Via Coronari, krysser Ponte S. Angelo med espaliéren av marmorengler og stopper foran paveborgen Castel S. Angelo. De religiøse symbolene intensiveres langs ruten og fortsetter inn i paradegaten som ble anlagt symmetrisk av Mussolini frem mot Petersplassen. Vandringen inn i kirken og fremover til under himmel-kuppelen fortetter hele kristendommens idéprogram. Det starter med forplassen som innfattes av søyler og helgener,fortsetter gjennom det mektige langskipet som hvelver over kapeller og pavestatuer og ender under den enorme kuppelen som kroner over Fiskerens grav. Peter selv ligger i et beskjedent kammers dypt nede under gulvet i et fattigslig hjørne av en romersk gravgate. 

Lørdag:

Nasjonalstatens italienske verdensbilde
Avgang fra hotellet til Piazza Colonna med Marcus Aurelius´ triumfsøyle. Fra denne plassen som var tenkt som det nye Italias hjerte, går vi ned Corsoen som er Romas "Karl Johan", frem til Viktor Emmanuel-monumentet som med all sin nasjonale prakt skulle vitne om politikkens maktovertagelse i Roma. Deretter passerer vi Via Arenula som er en av de nye hovedgatene fra 1800-tallet, over i Trastevere og rett inn i middelalderen i området rundt S. Maria in Trastevere. Her avslutter vi vår vandring med et foredrag i S. Egidio, senteret for romerkirkens meglervirksomhet. Felles avskjedsmiddag.

Søndag:

Felles transport til flyplassen om formiddagen.

Studieturens ciceroner er professor i arkitekturhistorie Thomas Thiis-Evensen og professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary. Gjesteforeleser: Pater Kjell Arild Pollestad.

Tilbake

Fra Pantheons kuppel

Fra søylegangen rundt Petersplassen

Marmorengel fra Ponte S. Angelo
Vittorio Emmanuele - monumentet.

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006