PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

OM STIFTELSEN " VEIENE FRA ROMA"

Stiftelsen Veiene fra Roma ble stiftet våren 2006.  Formålet er å styrke kulturformidlingen fra Roma mot det norske kultur-, organisasjons- og næringlivsmiljø.

Stifterne er Hans Rasmus Astrup, Stein Erik Hagen, Eiendomspar AS, Christen Sveaas,  Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki almennyttige stiftelse og Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Det er inngått en avtale med Universitetet i Oslo v/ Det humanistiske fakultet om kurs-, omvisnings- og skribentvirksomhet tilknyttet det norske institutt i Roma, og man har inngått avtale med Arkitektur- og designhøgskolen om deltidsbruk av prof.dr. philos Thomas Thiis-Evensen for å gjennomføre disse oppgavene.

Stiftelsen er registert i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styret består av hr. adv. Lars A. Christensen (formann), Christian Ringnes og Christen Sveaas.

Forretningsfører er Bjørn Rønneberg.


Pantheon sett fra luften

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006