PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

Roma og pedagogikken:

Roma er en lærebok i historiens skiftninger. Den gir det nyskapende i  Europa en konkret kronologi men viser også hvordan former og idéer gjentas og repeteres. Det gir perspektiv til vår egen tids selvforståelse men like mye til hvordan undervisning i et emne presenteres og tolkes.  I vår sammenheng er arkitekturen selve kildestoffet som betyr at   "lesning" av former er et pedagogisk verktøy som ved siden av litteraturen også kan synliggjøre samfunnets endringer. 

(Særlig for interesserte innen pedagogikk og lærevirksomhet) 

Tilbake

Forum Romanum på 1700 -tallet

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006