PROSJEKTET
VEIENE FRA ROMA

OM STIFTELSEN

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

KURSTEMAER

KURSANSVARLIG

KONTAKT OG PÅMELDING

REISEBREV

Cicerone Thomas Thiis-Evensen, professor dr.philos. i arkitekturteori- og historie.

Som formidlingsprofessor og pådriver er Thiis Evensen også fagansvarlig for Stiftelsen Veiene fra Roma. Bak hans drivkraft for dette prosjektet står et brennende engasjement for Roma, og byens betydning for Europas kulturelle utvikling. Han er en særdeles dyktig popularisator av bygnings- og kulturhistoriske emner, og har i en årrekke skrevet og foredratt i aviser, radio og TV. Han har skrevet, redigert eller medvirket i 22 bøker om arkitektur, og er en gjenganger i fag- kultur- og dagspresse, såvel som i TV, som kritiker og formidler. Av andre  prestisjefylte oppdrag han har stått ansvarlig for er en estetisk byplan for Oslo, premisser for arkitektur og estetikk for OL på Lillehammer, rådgiver for Kongen og Dronningen under restaurering av flere av deres eiendommer, deriblant Det Kongelige Slott, kun noen av høydepunktene. Han var også ansvarlig for opprustningen av Oslo sentrum i regi i Hovedstadsaksjonen, som stod ferdig til hundreårsmarkeringen i 2005.

Thomas Thiis-Evensen ble i august 2006 utnevnt til Ridder av den italienske fortjenesteorden.


Se forøvrig Norsk Biografisk Leksikon nr.9,Kunnskapsforlaget,Oslo 2005, s.139.

Om Veiene fra Romas gjesteforelsere

Sidene er utformet av

Stiftelsen Veiene fra Roma
Postboks 1158 Sentrum

0107 OSLO
Tlf: 22 93 60 00
Org. nr. 989 872 036
Stiftelsen Veiene fra Roma © 2006